Pracownik może być zobowiązany przez pracodawcę do prowadzenia ewidencji czynności wykonywanych w ramach pracy zdalnej. Ewidencja taka powinna zawierać: opis czynności, datę ich wykonania oraz czas trwania. Stanowi ona materiał pomocniczy dla celów prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika. Pracodawca może oczekiwać od pracownika prowadzenia ewidencji czynności na podstawie zasad, które wprowadziła Tarcza antykryzysowa 4.0.

Stworzyliśmy system Quest Manager, za pomocą którego pracownicy mogą ewidencjonować czynności wykonywane w ramach home office lub w innych miejscach poza siedzibą firmy. Quest Manager, to efekt naszych wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu ewidencji prac zleconych przez naszych klientów oraz dążeniu do efektywnego wykorzystania czasu w pracy i jego sprawnego rozliczenia.

Quest Manager jest systemem intuicyjnym i ergonomicznym. Sprawdza się zarówno w tych firmach, gdzie pracownik w ciągu dnia wykonuje wiele zleceń i nie może poświęcić zbyt dużo czasu na prowadzenie skomplikowanej ewidencji i długich notatek oraz w firmach, gdzie realizowane są projekty (rozłożone na etapy, wielozadaniowe, wymagające określenia czasu „od-do”).

Do kluczowych funkcjonalności systemu, należą:

  • START-STOP – rzeczywisty pomiar czasu wykonywanej czynności;
  • Integracja systemu Quest Manager z systemem ERP, który został wdrożony w firmie klienta (wspólna baza kontrahentów, osób kontaktowych, usług, inne);
  • Generowanie questów (czynności do wykonania) na podstawie wiadomości email;
  • Dzienne zestawienie wszystkich czynności wykonanych przez pracownika w podziale na kontrahentów, rodzaj usługi i faktyczny czas realizacji;
  • Możliwość dodawania załączników i notatek do każdej czynności, która tego wymaga;
  • Możliwość pobrania questa (z listy wolnych zgłoszeń) lub przekazania do innej osoby, która będzie mogła go dokończyć (w przypadku, gdy kilka osób odpowiada za realizację);
  • Powiadomienia email, które przychodzą na pocztę użytkownika informując go o tym, że zostało wykonane zgłoszenie, które użytkownik zlecił do realizacji innej osobie z zespołu;
  • Intuicyjność obsługi, czytelność systemu i zrozumiała ścieżka obsługi zgłoszeń.

Quest Manager nie wymaga dużych zasobów sprzętowych i skomplikowanego wdrożenia. Zapewnia oszczędność czasu, konkretną wiedzę o realizowanych projektach, zgłoszeniach, czynnościach w całej firmie, co jest bardzo przydatne dla menadżerów działów i przede wszystkim pozwala rzetelnie zmierzyć czas – niekoniecznie dla czynności serwisowych, ale również dla czynności związanych np. z przygotowaniem oferty handlowej. Z Quest Managerem – każdy pracownik może stać się mistrzem efektywnego zarządzania czasem czynności wykonywanych w biurze lub poza nim.

Stworzyliśmy narzędzie, z którego sami korzystamy w naszej pracy i dzięki temu, usprawniliśmy planowanie i poznaliśmy realne czasy realizacji różnych zadań. Dzięki systemowi Quest Manager nie trzeba szacować ile czasu zajmie realizacja kolejnego projektu, tylko można dokładnie podać czas.

Skontaktuj się z nami w sprawie oferty na system Quest Manager.